ได้บ้านใหม่แล้วครับ ดูแล้วใช้งานง่ายกว่าบ้านเดิม http://usedotnet.blogspot.com บ้านนี้ก็เหมือนกับบ้านเดิมนั่นแหล่ะครับ พบอะไรเจออะไรที่น่าสนใจที่เป็นความรู้จะเอามาลงเก็บไว้ก่อน ไว้เป็น Reference ไว้ดูไว้ภายหลังได้ ขอบคุณครับสำหรับการเยี่ยมชม ^^

Advertisements
<body onkeydown="javascript:if(window.event.keyCode == 13) window.event.keyCode = 9;">

รายละเอียดตามนี้เลยครับ พอดีเอา Webform ไปยิง Barcode แล้ว form auto submit เลยต้องหาวิธีเมื่อ user ยิง barcode แล้วให้เป็น tab ไป control ตัวถัดไปแทน
http://forums.asp.net/t/1088853.aspx?make+enter+key+work+as+tab+

ตาม Link เลยครับ
http://forums.asp.net/t/1519283.aspx

ตามนี้เลยครับ

http://www.vsysad.com/2012/04/setup-and-configure-smtp-server-on-windows-server-2008-r2/

พอเราใช้ popup โดยวิธี response.write css ที่เขียนไว้บนเว็บจะหลุดไป วิธีแก้ให้เขียน popup ตามนี้เลย

string str = string.Format(" window.open('DisplayImage.aspx?DocumentID={0}', 'window','HEIGHT=600,WIDTH=820,top=50,left=50,toolbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes');", id));

ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "popup", str);

ที่มา
http://forums.asp.net/t/1510668.aspx?Response+Write+breaking+CSS

http://stackoverflow.com/questions/5125609/how-to-select-date-without-time-in-sql

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms188383.aspx

where [expireDate]=DATEADD(day, -5, ’26/8/2010′) 

ใน ms-sql server มี Query เรียก getdate()-7 ได้นะครับ…
…เช่น Select Table1 Where Table1.myDate > getdate()-7 ครับ. 
select convert(varchar(10), GETDATE()-2, 120)

 

 

http://stackoverflow.com/questions/10356484/how-to-add-on-delete-cascade-constraints

DateTime.ParseExact(“08/12/2010”, “dd/MM/yyyy”, CultureInfo.InvariantCulture);

http://forums.asp.net/t/1592165.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/4c5zdc6a.aspx