เก็บตกของเก่าก่อนนะครับ code นี้เอามาจากในเครื่องนานแล้วเหมือนกัน เป็นการ countdown นับถอยหลัง เคยเห็นในเว็บฟรี upload ไฟล์ต่าง ๆ เวลาจะ download เค้าจะนับถอยหลังก่อน แล้วจึงขึ้น link มาให้ download มีตัวอย่างอยู่ 2 วิธีครับ

วิธีที่ 1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Countdown</title>
</head>
<body>
  <div id="dl" style="text-align: center">
  </div>

  <script language="javascript" type="text/javascript">
	count = 6;
	function countdown() {
		if ((0 <= 100) || (0 > 0)) {
			count--;
			if(count == 0) {
				//window.location = 'test1.html'
				//alert('Test');
				document.getElementById('dl').innerHTML = '<b><a href="#" onclick="return false"><h2><| Download |></h2></a></b>';
			}
			if(count > 0){
				document.getElementById('dl').innerHTML = 'Please wait <b>'+count+'</b> seconds..';
				setTimeout('countdown()',1000);
			}
		}
	}
	countdown();
  </script>

</body>
</html>

วิธีที่ 2

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Countdown1</title>

  <script language="javascript" type="text/javascript">
  function showTheTime(count) {
    document.form1.showTime.value = count;
    count--;
    call = "showTheTime(" + count + ")";
    if(count > -1)
	    setTimeout(call,1000)
    else
	    document.getElementById('dl').innerHTML = '<b><a href="#" onclick="return false"><h2><| Download |></h2></a></b>';
  }
  </script>

</head>
<body onload="showTheTime(5)">
  <form name="form1" action="">
    <div style="text-align: center">
      <input type="text" name="showTime" size="11px" />
      <div id="dl" style="text-align: center">
      </div>
    </div>
  </form>
</body>
</html>
Advertisements