หลังจากย้าย Blog มาจาก http://usedotnet.blogspot.com มาทดสอบ Syntax Highlighter บน WordPress กันก่อนเลยครับ

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    lblUser.Text = "User: " + User.Identity.Name;
    lblUser.Text += "<br />";
    lblUser.Text += "User: " + Request.LogonUserIdentity.Name;
    System.Data.SqlClient.SqlConnection conn = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(); //ทดสอบบรรทัดที่ยาว ๆ ดู
  }
}

ที่มา: http://en.support.wordpress.com/code/

Advertisements