ไฟล์ .flv เป็นไฟล์ video สำหรับเล่นใน flash แต่ใน IIS เวอร์ชั่นตั้งแต่ 6 ลงไปจะไม่มี MIME ของ .flv อยู่ครับ (IIS7 จะมีแล้ว สามารถดูได้ที่ MIME Type ของ Application) ทำให้เวลาเรามีทำเว็บบน IIS6 และมี flash ที่เล่นไฟล์ .flv จะทำให้ไม่สามารถเปิดดูได้ ถ้าเราต้องการให้ IIS6 รองรับ .flv file ต้องทำดังนี้

Adding .flv MIME type in IIS

1) Select the site to configure in IIS, right click and select “Properties”
2) Under HTTP Headers Tab, select “File Types” under the MIME Map section and select “New Type”
3) Type “.flv” as the associated extension and “video/x-flv” as the content type.
4) Select “OK” and you’re ready to fly!

ที่มา: http://it.toolbox.com/blogs/rymoore/adding-flv-mime-type-in-iis-4198

Advertisements