ตามเอกสารของ Microsoft แจ้งว่า TEXT, NTEXT และ IMAGE Data Type จะถูกเอาออกใน SQL Server เวอร์ชั่นอนาคต ดังนั้นไม่ควรใช้ Data Type 3 ตัวนี้ โดยมีตัวใหม่ที่ใช้แทน 3 ตัวนี้คือ VARCHAR(MAX), NVARCHAR(MAX) และ VARBINARY(MAX) ตามลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก greatfriends.biz อ.สุเทพ แนะนำว่าถ้าข้อมูลมีขนาดไม่เกิน 8000 ไบต์ ให้ระบุขนาดสูงสุดได้เลย เช่น varbinary(1000) ข้อมูลมีขนาดแค่ไหน ก็เก็บแค่นั้น แต่ต้องไม่เกิน 1000 ไบต์ (ขนาดพื้นที่เก็บจริง เท่ากับขนาดข้อมูล+2ไบต์) แต่ถ้าข้อมูลมีขนาดเกิน 8000 ไบต์ ให้เขียนเป็น varbinary(max) ซึ่งจะเก็บข้อมูลได้สูงสุด 2^32 -1 ไบต์ (สองพันล้านกว่าไบต์)

Advertisements