เคยไหมที่ใช้พวก wysiwyg ทั้งหลาย เช่น freetextbox ckeditor กับ asp.net  แล้วเจอ error: A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client  วิธีแก้คือ ไปแก้ที่ file web.config ถ้าต้องการให้มีผลทั้งเว็บ หรือถ้าต้องการให้มีผลเฉพาะหน้าก็แก้ที่ไฟล์ .aspx อย่างเดียว

ทั้งเว็บ

<pages validateRequest="false">

เฉพาะไฟล์

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="Default" ValidateRequest="false" %>

ดูเพิ่มเติม: http://www.cryer.co.uk/brian/mswinswdev/ms_vbnet_server_error_potentially_dangerous.htm

Advertisements