ปกติ SQL Server จะไม่สามารถ Generate Insert SQL ได้ครับเราต้องทำขึ้นมาเอง
ผม Search Google เจอ 2 เว็บไซต์ที่น่าสนใจครับที่ทำให้เราสามารถ Gen SQL ออกมาได้
ดูรายละเอียดตาม Link เลยครับ

http://www.codeproject.com/KB/database/InsertGeneratorPack.aspx

http://vyaskn.tripod.com/code.htm#inserts 

ผมรวมไว้แล้วครับ Download ได้ตาม Link นี้เลยครับ InsertGenerator 
อ่านวิธีใช้เพิ่มเติมตาม Link เลยนะครับ

Advertisements