ดูตามรูปเลยนะครับ เปิด VBA เลือก ThisWorkbook -> เลือก Workbook และเลือก Open จะได้ Sub Workbook_Open() มา เขียน Code ลงในนี้เลยครับ พอเปิด Excel ก็จะทำ Code ในนี้ก่อนเลย

Advertisements