ตาม Link เลยครับ

http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-5760752.html
http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/csharpgeneral/thread/0625cefa-461b-4a3c-b7f0-d39d06741b70/

Advertisements