การเขียนโปรแกรม Remote Desktop ด้วย .NET ครับ ใช้กับ Vista ขึ้นไปนะครับ XP ไม่ได้

http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2007/03/23/writing-a-desktop-sharing-application.aspx

Advertisements