เพิ่งจะลองหัด jQuery ครับ พอดีไปเจอของดีเข้า คือวิธีทำให้ Visual Studio 2008 มี Intellisense ของ jQuery ดูรายละเอียดตาม Link เลยครับ

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/11/21/jquery-intellisense-in-vs-2008.aspx

Advertisements