มาทำปุ่มปิดหน้าต่างทั้งหมดโดยการกดครั้งเดียวกันเถอะ

http://www.ntwind.com/software/utilities/close-all.html