เผื่อสำหรับตัดสินใจซื้อ Hosting ครับ ถ้ายิ่งมีเว็บไซต์เยอะ ๆ ยิ่งไม่ได้เพราะทำให้ Server ทำงานหนัก
http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/
http://www.domaintools.com/reverse-ip/
http://www.ip-adress.com/reverse_ip/
http://www.iplocals.com/
http://www.myipneighbors.com/

เพิ่มเติมเว็บสำหรับเช็คประสิทธิภาพของ Hosting
http://host-tracker.com/