อันนี้เป็นเรื่องของภาษาครับ ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ^^ เป็น Grammar ภาษาอังกฤษ

Although, Even though, Though ทั้ง 3 คำมีความหมายว่า “ถึงแม้ว่า” เหมือนกันหมดครับ

อย่างไรก็ดี

Although คือคำว่า “ถึงแม้ว่า” ในแบบที่เป็น Formal ครับ ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง
Though คือคำว่า Although ในแบบสั้นๆ (ตัด Al ออกนั่นเอง) เป็นรูป Informal ครับ
Even though นั้นมีความหมายว่า “ถึงแม้ว่า” แต่จะดูหนักแน่นกว่า เพราะมากจาก Even + Though เลย (คำว่า Even มาเน้นคำว่า though)

อีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตคือ

Even though ใช้กับกรณีที่เงื่อนไขเป็นไปในทางลบ (Negative) แต่ผลลัพธ์กลับออกมาในทางบวก (Positive)
Even though he didn’t study at all, he passed the examination. (ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนเลย แต่เขาก็สอบผ่าน)

ส่วน Although จะใช้กับกรณีที่เงื่อนไขเป็นไปในทางบวก (Positive) แต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางลบ (Negative)
Although he studied very hard, he failed the examination. (ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนอย่างหนัก แต่เขาก็สอบตก)

มาจาก: http://www.andrewbiggs.com/smf/index.php?topic=2470.0