ตัวอย่าง

http://www.aurora.co.th/page_a.php?cid=35

http://wikimapia.org/#lat=14.0040744&lon=100.5626249&z=16&l=0&m=b