ไฟล์ .flv เป็นไฟล์ video สำหรับเล่นใน flash แต่ใน IIS เวอร์ชั่นตั้งแต่ 6 ลงไปจะไม่มี MIME ของ .flv อยู่ครับ (IIS7 จะมีแล้ว สามารถดูได้ที่ MIME Type ของ Application) ทำให้เวลาเรามีทำเว็บบน IIS6 และมี flash ที่เล่นไฟล์ .flv จะทำให้ไม่สามารถเปิดดูได้ ถ้าเราต้องการให้ IIS6 รองรับ .flv file ต้องทำดังนี้ (more…)