หลายคนคงพบปัญหา LEXiTRON Dictionary กลายเป็นเครื่องหมาย ????? วิธีแก้ไขก็คือ เข้าไปที่ Control Panel -> Regional and Language Option ที่ Tab Formats เปลี่ยน Current Format ให้เป็น Thai (Thailand)

หรืออีกวิธี ถ้าใครไม่อยากเปลี่ยน Regional and Language ให้คลิ๊กขวาที่ Shortcut ของโปรแกรมเลือก Properties แล้วเลือก Tab Shortcut ตรงช่องของ Target ให้เปลี่ยนจาก “C:\Program Files\LEXiTRON Dictionary\LEXiTRON.exe” เป็น C:\Windows\System32\javaw.exe -Dfile.encoding=tis-620 -Dswing.aatext=true -jar LEXiTRON.jar แล้ว OK ออกไปเลยครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว