การตรวจสอบ web application เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ XSS

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc512662.aspx

xss cheat sheet

http://ha.ckers.org/xss.html

google.co.th

Advertisements