เก็บตกของเก่าก่อนนะครับ code นี้เอามาจากในเครื่องนานแล้วเหมือนกัน เป็นการ countdown นับถอยหลัง เคยเห็นในเว็บฟรี upload ไฟล์ต่าง ๆ เวลาจะ download เค้าจะนับถอยหลังก่อน แล้วจึงขึ้น link มาให้ download มีตัวอย่างอยู่ 2 วิธีครับ (more…)