ตามนี้เลยครับ

http://www.vsysad.com/2012/04/setup-and-configure-smtp-server-on-windows-server-2008-r2/