หลังจากย้าย Blog มาจาก http://usedotnet.blogspot.com มาทดสอบ Syntax Highlighter บน WordPress กันก่อนเลยครับ (more…)